Loading...
Twee klassen biosmeermiddelen2018-03-22T14:24:05+00:00

Twee klassen biosmeermiddelen

Binnen het huidige aanbod van biosmeermiddelen kunnen twee klassen van milieuvriendelijkheid worden onderscheiden. Het verschil tussen beide klassen wordt mede bepaald door het maximale gehalte bezwaarlijke additieven dat een product mag bevatten en de hoeveelheid gegevens die van de stoffen in het smeermiddel wordt gevraagd.

Klasse II stelt basiseisen aan de milieuvriendelijkheid van smeermiddelen. Deze kunnen worden beschouwd als de minimumeisen waaraan een smeermiddel moet voldoen. Klasse I stelt vanuit milieuoogpunt strengere, wenselijke criteria; deze criteria zouden bij Duurzaam Inkopen gunningscriteria kunnen zijn.

In plaats van aparte criteria te formuleren is er aangesloten bij reeds bestaande criteria van milieukeurmerken. De producten zullen aantoonbaar moeten voldoen aan de eisen zoals deze in het keurmerk zijn geformuleerd, bijvoorbeeld via een label of rapport van een onafhankelijk instituut.

Onderstaand worden de basiseisen (Klasse II) en de gunningscriteria (Klasse I) gegeven. Deze verschillen voor de verschillende typen smeermiddelen (hydraulische oliën en smeervetten, ontkistingsmiddelen en andere verliessmering).

Tabel: Twee Klassen biosmeermiddelen
 

Type

Klasse

Hydrauliekoliën
Smeervetten
Kettingzaagoliën en ontkistingsmiddelen
Klasse I
(gunnings-criteria)
EEL
Nordic Swan (4.4)
EEL
Nordic Swan (4.4)
SS155470-klasse A (2004)
EEL
Nordic Swan (4.4)
Klasse II
(basiseisen)
SS155434 (2003)
RAL-UZ 79
SS155470-klasse B,C (2004)
RAL-UZ 64 (2007)
RAL-UZ 64 (2007)
RAL-UZ 48
 

Smeermiddelen uit Klasse I met het Europese Ecolabel komen altijd in aanmerking voor de MIA\Vamil-regeling. Smeervetten uit Klasse II met het Blauwe Engel-keurmerk (RAL-UZ 64) komen ook in aanmerking voor de MIA\Vamil-regeling. Eind 2010 waren er geen Nordic Swan (4.4) of SS155470-klasse A-producten. Het streven is om de beschikbaarheid van producten te bevorderen die aan het Europese Ecolabel (kunnen) voldoen. 

Bijlage: Duurzaamheidseisen stellen aan de aanschaf van biosmeermiddelen.

Beschikbaarheid milieukeurmerkproducten