Loading...
Afweging van milieu en technische prestatie-eisen bij Duurzaam Inkopen2018-03-22T13:48:23+00:00

Afweging van milieu en technische prestatie-eisen bij Duurzaam Inkopen

Het is bij de keuze van een smeermiddel voor een bepaalde toepassing van belang om een zorgvuldige afweging te maken tussen diverse aspecten die een rol spelen in de duurzaamheid prestatie van machines of installaties (zie afbeelding 1). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de optimalisatie van de potentiële effecten op milieu (toxiciteit, afbreekbaarheid en ophoping in de voedselketen), energie en klimaat (tijdens productie en gebruik), technische productspecificaties (o.a. smeereigenschappen, stabiliteit en compatibiliteit met systeemcomponenten), arbeidsomstandigheden (geluidshinder, veiligheid) en(in)directe kosten (aanschaf, onderhoud/slijtage, afval en calamiteiten). Deze eigenschappen moeten door onafhankelijke deskundigen met standaard methoden geverifieerd kunnen worden.

Duurzaam Inkopen daagt gebruikers en leveranciers uit te zoeken naar de inzet van biologisch afbreekbare producten (met prestaties die minimaal gelijk zijn aan conventionele oliën en vetten), zo mogelijk kwalitatief hoogwaardige smeereigenschappen hebben en over de gehele gebruiksfase een gunstige prijs/kwaliteit verhouding hebben.

Afbeelding 1:
Duurzaamheidprestatie van producten x,y,z (hypothetisch voorbeeld)

Aandachtspunten