Loading...
Duurzaam inkopen2018-03-22T07:32:40+00:00

Duurzaam inkopen

Vanaf 2010 nemen Nederlandse overheden (rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen) en de universiteiten, HBO- en MBO-raad bij álle inkopen, aanbestedingen en investeringen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee.

Bedrijven die willen leveren aan de overheid krijgen te maken met eisen en wensen van overheden op het gebied van duurzaamheid. Overheden gebruiken hiervoor de criteria die in opdracht van VROM en in samenwerking met overheden en marktpartijen zijn ontwikkeld. Op de website van PIANOo, Expertisecentrum aanbesteden zijn onder het dossier Duurzaam Inkopen voor 45 productgroepen de criteriadocumenten te vinden. In verschillende criteriadocumenten wordt aandacht besteed aan het belang van het gebruik van biologische smeermiddelen. Er zijn criteria geformuleerd voor de aanschaf van onder andere biosmeermiddelen voor de productgroepen Gemalen en Vaartuigen.

In 2009 zijn voor de productgroepen Gemalen en Vaartuigen als eerste ook criteria voor het gebruik van olie en vet geformuleerd. Criteria voor de productgroep Gemalen zijn ook overgenomen in de Menukaart Duurzaam Inkopen van de gemeente Amersfoort.

Op de website www.marktplaatsduurzaaminkopen.nl (Marktplaats Duurzaam Inkopen Overheid) van MVO Nederland kunnen bedrijven aangeven dat ze voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen van de overheid. MVO Nederland geeft informatie over leveranciers en/of fabrikanten van duurzame producten en diensten.

Ook in Europees verband staat duurzaam inkopen op de agenda. Het gaat hier primair om Green Public Procurement (GPP), dus ‘groen’ inkopen, met vooral aandacht voor milieuaspecten. De EU werkt aan het ontwikkelen van een toolkit om inkopers in Europa te ondersteunen bij groen of duurzaam inkopen. Meer informatie is te vinden op de GGP-website van de EU.

RWS-richtlijnen