Loading...
Beschikbaarheid2018-03-21T15:45:39+00:00

Beschikbaarheid van biosmeermiddelen

Er worden voortdurend nieuwe producten ontwikkeld en op de markt gebracht die aan milieukeurcriteria kunnen voldoen. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat van tijd tot tijd de eisen voor de verschillende keurmerken worden herzien.

De milieuprestatie-eisen en marktbeschikbaarheid van biosmeermiddelen hangen nauw samen en daarom worden hier eerst eisen aan biosmeermiddelen en dan de marktontwikkelingen beschreven.

Binnen het huidige marktaanbod kunnen twee klassen biosmeermiddelen worden onderscheiden; ze verschillen in de mate van milieuvriendelijkheid.

Dit wordt gevolgd door een beschrijving van de beschikbaarheid van milieukeurmerkproducten en de positieve olielijst voor biosmeermiddelen.

De bijlage geeft een beschrijving van: Voorgestelde criteria voor Duurzaam Inkopen van biosmeermiddelen.

Eisen aan biosmeermiddelen