Loading...
Bestek schrijven2018-03-21T14:48:21+00:00

Bestek schrijven

De milieubelasting door hydraulische oliën, smeermiddelen en betonontkistingsmiddelen dient tot het minimum beperkt te worden. Opdrachtgevers dienen zich bewust te zijn van de mogelijkheden en verantwoordelijkheid die zij hebben bij het formuleren van bestekeisen die het gebruik van biosmeermiddelen bevorderen om daarmee milieuschade als gevolg van verliessmering of lekkage tot een minimum te beperken. Hoewel de technische prestaties van de dienst of installatie voorop dienen te staan, moet de leverancier/aannemer wel aantonen dat er geen milieuvriendelijker alternatief voorhanden is, als hij kiest voor een mineraal smeermiddel of hydraulische olie. Door dit vast te leggen in het bestek wordt de leverancier/aannemer gestimuleerd hier bewust over na te denken.

De Rijkswaterstaat Richtlijn voor het gebruik van olie, vet en betonontkistingsmiddel die RWS hiervoor hanteert, biedt aanknopingspunten voor andere opdrachtgevers zoals waterschappen, diensten gemeentewerken, provincies en andere uitvoerende overheidsdiensten.