Loading...
Open en gesloten systemen2018-03-22T11:39:55+00:00

Open en gesloten systemen

Bij de toepassing van biosmeermiddelen gaat het onder meer om hydraulische oliën en smeervetten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen verliessmeermiddelen en verloren smeermiddelen.

  • De verliessmeermiddelen (loss lubricants) zijn smeermiddelen met een smerende en afdichtende functie en moeten slijtage door wrijving of vuil uit de omgeving voorkomen en zijn beoogd om direct bij het gebruik verloren te gaan in het milieu (en worden voor dat doel soms onder druk continue toegevoegd). Het gaat hier vooral om de toepassing van vetten (en oliën) voor de smering van (half)open systemen zoals in schroefaskokers en tandwielkasten (maar ook om betonontkistingsmiddelen).
  • De verloren smeermiddelen (lost lubricants) zijn vooral (hydraulische) oliën in apparatuur en installaties (zoals lieren en hijsinstallaties) op werktuigen, voertuigen en vaartuigen die naast een smerende werking ook toegepast worden om krachten over te brengen. Deze smeermiddelen worden doorgaans in gesloten systemen toegepast maar kunnen door slijtage van een installatie, of een ongeluk, zoals leiding- of slangbreuk, in het milieu verloren gaan.

Het gebruik van biosmeermiddelen is in het bijzonder aan te bevelen bij verliessmering en bij hydraulische systemen in of bij ecologisch kwetsbare gebieden, zoals natuur en landbouwgebieden, kust- en binnenwateren. Maar ook bij andere toepassingen zijn er belangrijke milieuvoordelen.

Typen biosmeermiddelen