Loading...
Milieuvervuiling2017-12-13T13:08:00+00:00

Milieuvervuiling

Verliezen van olie of smeermiddelen naar bodem en water veroorzaken problemen door de giftigheid van bestanddelen en ophoping van stoffen in de voedselketen. Om de schade door vervuiling zoveel mogelijk te beperken moet bij ongelukken de gelekte olie (of andere chemicaliën) zo snel en goed mogelijk worden opgeruimd.

Behalve door ongelukken komen olie en smeermiddelen ook in het milieu terecht doordat deze als verliessmering worden toegepast. Dan is het zaak de verliezen zoveel mogelijk te beperken, op te vangen en te kiezen voor biosmeermiddelen of zo milieuvriendelijk mogelijke alternatieven. 

Olie- en chemicaliënbestrijding

Grote olierampen zijn Nederland altijd bespaard gebleven. Maar het komt regelmatig voor dat schepen olie of chemische stoffen verliezen, door een ongeluk op zee, of een foutje tijdens werkzaamheden in de haven. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het voorkomen van olierampen, en het opruimen van gelekte olie en chemicaliën. 

WOCB-wijzer

De WOCB-wijzer van de RWS Werkgroep olie- en chemicaliënbestrijding is een document bedoeld voor waterbeheerders. De wijzer biedt informatie op maat die gebruikt kan worden bij het bestrijden van de verontreinigingen van het oppervlaktewater.

Bestanddelen van smeermiddelen