Loading...
Toepassingsgebieden2018-03-22T13:39:59+00:00

Toepassingsgebieden

Er zijn een aantal activiteiten en economische sectoren waarbij de toepassing van biosmeermiddelen voor de instandhouding van de algemene milieukwaliteit en bijzondere milieukwaliteit in kwetsbare gebieden essentieel is omdat daar veel verliessmeermiddelen worden gebruikt of verloren smeermiddelen tot schade aan kwetsbare gebieden kunnen leiden.

Deze toepassingsgebieden voor (bio)smeermiddelen zijn:

  • Kunstwerken, objecten en constructies voor grond-, weg- en waterbouw (GWW) zoals bruggen, sluizen, gemalen, waterkeringen en haveninstallaties;
  • Vaartuigen voor kust- en binnenvaart, binnenvisserij en baggerwerken;
  • Bedrijfsvoertuigen voor wegtransport zoals zware motorvoertuigen, openbaar vervoer, dienstauto’s (en onderhoud transportmiddelen);
  • Constructies en voertuigen voor spoor- en tramverkeer;
  • Bedrijfsvoertuigen en werktuigen voor land- en tuinbouw, bosbouw, landschaps- en groenbeheer;
  • Overige mobiele werktuigen;
  • Bouwwerken in de utiliteitsbouw zoals kantoren, garages, ziekenhuizen, sportgebouwen, energiecentrales en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Figuur 1a geeft een indruk van de omvang (totaal 141.691 ton) van het verbruik van diverse typen smeermiddelen in de verschillende economische activiteiten en sectoren in 2003.

Figuur 1a: Specificatie smeermiddelen per toepassingsgebied in 2003
(1000 kg)

Bron: Gebaseerd op Centraal Bureau voor de Statistiek, 30-3-2009

Figuur 1b laat zien dat het overgrote deel van de smeermiddelen van minerale oorsprong was (123.810 ton). Er is binnen de synthetische smeermiddelen (13.433 ton) en vetten (4.448 ton) geen onderscheid gemaakt tussen producten van minerale en biologische oorsprong.

Figuur 1b: Specificatie smeermiddelen per toepassingsgebied in 2003
(1000 kg)

Bron: Gebaseerd op Centraal Bureau voor de Statistiek, 30-3-2009