Loading...
Bestanddelen van smeermiddelen2018-03-22T11:30:08+00:00

Bestanddelen van smeermiddelen

Het is gebruikelijk om bij de bestanddelen (componenten) van smeermiddelen onderscheid te maken tussen basisolie en additieven. Smeervetten bevatten daarnaast nog een bepaalde hoeveelheid verdikkers. Als vuistregel voor de milieueigenschappen van een smeermiddel wordt aangenomen dat de biologische afbreekbaarheid (biodegradatie) voornamelijk wordt bepaald door de basisoliën, en de (eco)toxiciteit door de additieven (Krop, 2002). De milieueigenschappen van verdikkers variëren sterk.

Additieven worden vaak als pakket verhandeld. Dit betekent in de meeste gevallen dat het pakket is opgebouwd uit een aantal stoffen met een specifieke functie. Een pakket kan bijvoorbeeld bestaan uit een combinatie van een corrosieremmer, extreme-drukmiddel, dispergeermiddel en een antioxidant.

Ook de basisolie kan bestaan uit een combinatie van stoffen om bijvoorbeeld de gewenste viscositeit te verkrijgen. Een gebruikelijk onderscheid in basisoliën is mineraal, plantaardig en synthetisch. Het nadeel hiervan voor biosmeermiddelen is dat er dan (o.a. in marktstatistieken) geen onderscheid wordt gemaakt naar synthetische basisoliën die bereid zijn uit plantaardige oliën of uit minerale olie.

Beide typen oliën kunnen een uitstekende biodegradatie en toxiciteitsprofiel hebben, maar op het gebied van duurzaamheid, uitgedrukt bijvoorbeeld in het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, scoort een synthetische basisolie bereid op basis van plantaardige olie vaak aanzienlijk beter dan een synthetische basisolie bereid uit minerale olie alleen.

Onderscheid naar type basisolie