Loading...
Positieve olielijst2018-03-22T07:17:57+00:00

Positieve olielijst

De positieve olielijst van de MIA-Vamil-regeling geeft een overzicht van biologisch afbreekbare, niet-toxische oliesoorten en vetten. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat overzichten kunnen verouderen en mogelijk niet volledig zijn. Deze in de lijst opgenomen olie- en vetsoorten voldoen aan de eisen zoals deze zijn gesteld in de Milieulijsten vanaf 2008 (MIA-regeling en Vamil-regeling). In vergelijking met de Milieulijst 2007 zijn voor de Milieulijsten 2008 en 2009 de eisen aangescherpt.

Voor bio-oliën gelden de eisen conform het Europese Ecolabel en voor vetten gelden de eisen conform het Duitse label Blauer-Engel. Enkele vetten uit de lijst voldoen tevens aan het Europees Ecolabel. Naast bio-oliën voor hydraulische systemen bevat deze voorbeeldlijst tevens oliën en vetten voor andere (smeer-) toepassingen. Zie ook: Stimuleringsbeleid

Als additieven om technische redenen noodzakelijk zijn, of er voor een specifieke toepassing geen geschikte biosmeermiddelen met milieukeur te verkrijgen zijn, is men aangewezen op het meest milieuvriendelijke alternatief.