Loading...
MIA\Vamil-regeling2018-03-22T14:47:03+00:00

MIA\Vamil-regeling

MIA en Vamil bieden overheidssteun op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. (Voor meer informatie zie Vamil en MIA). MIA staat voor milieu-investeringsaftrek, een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Vamil staat voor willekeurige afschrijving milieu-investering, en biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel. Bij deze regeling is voor milieu-investeringen in aangewezen apparatuur vereist dat biosmeermiddelen worden toegepast, om zo het gebruik ervan te stimuleren. Veelal gaat het hier om mobiele machines: graafmachines, heftrucks, trekkers, mobiele kranen en verreikers zijn hier voorbeelden van. Voor mobiele werktuigen, transportmiddelen en enkele andere bedrijfsmiddelen op de MIA\Vamil Milieulijst gelden daarnaast eisen op het gebied van geluid en uitlaatgasemissies.

Als men voor een van deze bedrijfsmiddelen van MIA en/of Vamil gebruik wil maken, dan moet men een verklaring van de producent of leverancier kunnen overleggen. Uit deze verklaring moet blijken dat het hydraulische systeem van het desbetreffende bedrijfsmiddel is voorzien van een eenvoudig biologisch afbreekbare niet-toxische olie of water en dat bij gebruik van een dergelijke olie of water de garantiebepalingen onverkort van toepassing zijn. Monitoring en begeleiding kunnen soms worden opgenomen als after-sales-service.

NL Milieu en Leefomgeving is de uitvoerder van de MIA en actualiseert regelmatig de positieve olielijst met smeermiddelen. Daarbij zijn de criteria van het Europese Ecolabel Smeermiddelen de standaard voor biologisch afbreekbare hydraulische olie geworden en de criteria van de Blauwe Engel de standaard voor biosmeervet.
Niet-toxische olie is eenvoudig biologisch afbreekbaar als daarvoor, door een daartoe geaccrediteerde organisatie, een certificaat is afgegeven op basis van het Europees Ecolabel, danwel, voor zover het olie voor mobiele schonings- of tarrascheidingsinstallaties (code B 5120), emissiearme land-, tuin-, en bosbouwmachines (code B 5130) en vet betreft, dat daarvoor een Blauer Engel-certificaat is afgegeven. De formulering van de eis voor bio-olie is aangepast en stimuleert nu dat bio-olie niet alleen bij aanschaf aanwezig is, maar dat deze olie ook langer in de machine aanwezig blijft. Het gebruik van milieuvriendelijke smeermiddelen voorkomt vervuiling van bodem en water.

De Milieulijst 2013 bevat alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil. Voor een aantal bedrijfsmiddelen is een lijst aangelegd van typen waarvan bij NL Milieu en Leefomgeving bekend is dat deze aan de gestelde eisen voor MIA en Vamil voldoen. Deze positieve lijsten kunt u, indien van toepassing voor dit bedrijfsmiddel, downloaden vanaf de pagina met de omschrijving van het bedrijfsmiddel. De volledige Milieulijst 2013 staat in de brochure MIA\Vamil. U kunt zoeken op trefwoord, op branche/bedrijfstak of op bedrijfsmiddelcode.